ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapraszamy do zapoznania się z aktualizacjami i zapytaniami ofertowymi w podstronie Pozostałe zapytania ofertowe

20/08/2020r

Wędzarnia Ryb SIAN-RYB zaopatrzyła się w wózek widłowy oraz wagę paletową i tym samym zrealizowała pierwszy etap operacji poprawiającej bezpieczeństwo pracy w zakładzie
Operacja pt. Modernizacja zakładu oraz zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń dla rozwoju Wędzarni Ryb SIAN-RYB

Działanie: Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR

Wartość operacji: 70715,26 zł netto

Dotacja z Unii Europejskiej: 35357,63 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------

01/12/2018r

Wędzarnia Ryb SIAN-RYB
Operacja pt. Budowa magazynu mroźniczego dla rozwoju chłodniczego łańcucha dostaw

Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

Cel operacji: Podnoszenie wartości produktów rybactwa, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw w sektorze rybołówstwa i akwakultury

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR

© Wszelkie prawa zastrzeżone - Wędzarnia Ryb Sian-Ryb | Projekt AXCODE